محمدرضا ايمان پور
محمدرضا ايمان پور

محمدرضا ايمان پور

دانشکده: شيلات و محيط زيست

رتبه علمی: دانشيار

گروه آموزشی: شیلات

پست الكترونيكي: imanpoor(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 31619
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان